Nhà thuốc thân thiện

Nhà thuốc thân thiện
Nhà thuốc thân thiện là nhà thuốc tây chuyên bán các sản phẩm Dược phẩm bao gồm: Thuốc kê đơn theo đơn bác sĩ, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, vitamin tăng cường sức khỏe, mỹ phẩm thiên nhiên, mỹ phẩm thương hiệu lớn trên thế giới…


longchau

Chuỗi nhà thuốc Long Châu
Nhà thuốc Long Châu là chuỗi nhà thuốc tây lớn nhất thành phố với nhiều nhà thuốc lớn. Thành lập từ năm 2007, với nhiều thành tựu nổi bật.