• Da thường xuyên make up cần được tẩy trang trước khi rửa mặt

    [[Tips 1]] Một ngày nên dùng sữa rửa mặt mấy lần?

    Một ngày nên dùng sữa rửa mặt mấy lần? – Cách rửa mặt đúng   Rửa mặt là bước tối quan trọng trong chu trình dưỡng da của bất kì loại da nào. ...