• Serum là gì?

    Serum là gì và có vai trò như thế nào với chăm sóc da?

    Serum có cần trong việc chăm sóc da không ?   Cũng như cây cần nước, da chúng ta cũng cần serum. Wilson đã từng nói “ vẻ đẹp ...